Upit saga, pronađeno natuknica: 63

Saga

Saga, grad u sjeverozapadnom dijelu otoka Kyushua, oko 70 km sjeveroistočno od Nagasakija, južni Japan; ...

saga

saga (islandski saga, mn. sögur: pripovijetka, od segja: reći, pripovjediti), od XII. st. na Islandu ...

Friðtjofs saga

Friðtjofs saga [fri'djɔfs~] (Saga o Fritjofu), spjev od 24 »romance« švedskog romantičara Esaiasa Tegnéra, ...

Attenborough, David

Attenborough [æ'tənbərə], David, britanski prirodoslovac i televizijski autor (London, 8. V. 1926). ...

Beaulieu, Victor-Lévy

Beaulieu [bol·jø'], Victor-Lévy, kanadski književnik, polemičar i novinar francuskog izraza (Saint-Jean-de-Dieu, ...

Bjarnason, Jón iz Ballará-a

Bjarnason, Jón iz Ballará-a, islandski književnik, župnik u naselju Ballará (1721–85). Polovicom VIII. st. ...

Blunck, Hans Friedrich

Blunck [bluŋk], Hans Friedrich, njemački književnik (Altona, Hamburg, 3. IX. 1888 – Hamburg, 25. IV. 1961). ...

Celebes

Celebes ili Sulawesi [sulawe'si] (indonezijski), jedan od četiriju velikih otoka u sastavu Indonezije, ...

cikasi

cikasi (znanstv. lat. cycas < grč. ϰύϰας, iskrivljeno od ϰόıϰας, akuzativ mn. od ϰóϊξ: vrsta palme) ...

Cohen, Albert

Cohen [kɔ·ε'n], Albert, švicarski romanopisac francuskog izraza (Krf, 16. VIII. 1895 – Ženeva, 17. X. 1981). ...

(1)  2  3  4  5  6  7