Upit sanacija, pronađeno natuknica: 7

sanacija

sanacija (latinski sanatio: liječenje). 1. Općenito: ozdravljenje, sređenje, poboljšanje. 2. U ekonomiji, ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

klizište

klizište, dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla, tj. kretanja površinskoga ...

rekonstrukcija

rekonstrukcija (re- + konstrukcija). 1. Ponovna izgradnja ili obnova nečega što je bilo uništeno ili ...

rijeke

rijeke, najveći prirodni vodotoci. Obuhvaćaju samo neznatni dio (oko 0,0002%) ukupne vodene mase na ...

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...

Venecija (grad)

Venecija (talijanski Venezia [vene'cia], hrvatsko povijesno ime Mleci), grad i luka na jadranskoj obali, ...