Upit sat, pronađeno natuknica: 136

sat (metrologija)

sat (turski saat < arapski sāa‘) (znak h), iznimno dopuštena mjerna jedinica vremena, vrijednosti 3600 s. ...

sat (strojarstvo)

sat (tur. saat < arap. sāa‘), naprava ili uređaj za mjerenje vremena, ponajprije za određivanje doba ...

atomski sat

atomski sat, uređaj za mjerenje vremenskih intervala mjerenjem frekvencije onoga elektromagn. zračenja ...

biološki sat

biološki ili fiziološki sat, sustav koji može mjeriti vrijeme i određivati vremensku strukturu bioloških ...

fiziološki sat

fiziološki sat →  biološki sat ...

nastavni sat

nastavni sat, temeljna vremenska jedinica nastavnoga rada, koja najčešće traje 45 minuta. Katkada se ...

sapienti sat

sapienti sat [sapi∙e'nti: ~] (lat.), pametnomu dosta; izrjeka kojom se želi reći da je o nekoj stvari ...

sunčani sat

sunčani sat →  gnomon; sat ...

zaporni sat

zaporni sat, sat za mjerenje trajanja neke radnje ili procesa; kadšto štoperica. Po volji se pokreće ...

Anquetil, Jacques

Anquetil [8118kti'l], Jacques, francuski biciklist (Mont-Saint-Aignan, 8. I. 1934 – Rouen, 18. XI. 1987). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >