Upit scintigrafija, pronađeno natuknica: 3

scintigrafija

scintigrafija (latinski scintillare: svjetlucati + -grafija), nuklearnomedicinska dijagnostička metoda ...

ergometrija

ergometrija (ergo- + -metrija), dijagnostička metoda mjerenja fizičkoga opterećenja srčanožilnog i dišnog ...

koronarna bolest srca

koronarna (ishemijska) bolest srca (lat. coronarius: koji se odnosi na vijenac), srčana bolest uzrokovana ...