Upit segregacija, pronađeno natuknica: 7

segregacija

segregacija (kasnolat. segregatio: odvajanje, razdvajanje), prostorno odvajanje pojedine rasne, etničke, ...

imovne općine

imovne općine (imovinske općine, krajiške općine), autonomne šumske udruge, s elementima javnopravnoga ...

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika (Republiek van Suid-Afrika; Republic of South Africa), država na krajnjem jugu ...

North Carolina

North Carolina [nɔ:ɹϑ kærəlại'nə], savezna država u jugoistočnome dijelu SAD-a, obuhvaća 136 420 km2 ...

rasizam

rasizam, ideologija prema kojoj među ljudskim rasama postoje nepremostive razlike i hijerarhijski odnos. ...

Sickinger, Josef Anton

Sickinger [zi'kiŋəɹ], Josef Anton, njemački pedagog (Harpolingen, 21. IX. 1858 – Obersdorf, 30. VIII. 1930). ...

Warren, Robert Penn

Warren [wɔ:'rən], Robert Penn, američki književnik (Guthrie, Kentucky, 24. IV. 1905 – Stratton, Vermont, ...