Upit sekvenca, pronađeno natuknica: 8

sekvenca

sekvenca (njem. Sequenz < kasnolat. sequentia: ono što slijedi, posljedice). 1. U filmu, skupina kadrova ...

polarna sekvenca

polarna sekvenca ili polarni niz, stotinjak zvijezda udaljenih do 2° od sjevevernoga nebeskoga pola, ...

ć

ć, peto slovo hrvatske abecede, počelo se u hrvatskim tekstovima pojavljivati oko 1835. Preuzeto je ...

dies irae

dies irae [di'e:s i:'re:] (lat.: dan srdžbe). 1. Crkveni latinski himan o sudnjem danu u katoličkom ...

finida

finida (španj.), jedan stih ili više njih koji čine završni dio, zaključak pjesme. Svojstvena je španjolskoj ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

trubaduri

trubaduri (franc. troubadour < provansalski trobador, doslovce: pronalazač, od trobar: naći, nalaziti ...