Upit selenij, pronađeno natuknica: 13

selenij

selenij (znanstv. lat. selenium, prema grč. σελήνη: Mjesec), simbol Se, kemijski element srodan sumporu ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

Berzelius, Jöns Jakob

Berzelius [bærse:'liʉs], Jöns Jakob, švedski kemičar (Väversunda Sörgård, 20. VIII. 1779 – Stockholm, ...

bioelementi

bioelementi (bio- + element), kemijski elementi od kojih su izgrađena živa bića. U sastavu organskih ...

Döbereiner, Johann Wolfgang

Döbereiner [dø:'bərainəɹ], Johann Wolfgang, njemački kemičar (Hof, 13. XII. 1780 – Jena, 24. III. 1849). ...

fotokopiranje

fotokopiranje (od njem. fotokopieren: fotokopirati), postupak kojim se uz pomoć fotokopirnog stroja ...

glutation

glutation (glut[amin] + grč. ϑεῖον: sumpor), γ-glutamil-cisteinil-glicin, C10H17N3O6S, tripeptid prisutan ...

halkogeni elementi

halkogeni elementi (grč. χαλϰός: bakar + -gen), kemijski elementi 16. skupine periodnoga sustava: kisik ...

kemijski simboli

kemijski simboli, skup znakova koji se rabe u kemijskim formulama i kemijskim jednadžbama. Najveći dio ...

nemetali

nemetali. 1. Skupina elektronegativnih kemijskih elemenata koji se po svojim fizikalnim i kemijskim ...

(1)  2