Upit seljaštvo, pronađeno natuknica: 36

seljaštvo

seljaštvo, društvena skupina sitnih proizvođača nastanjenih u seoskim naseljima koji na vlastitom posjedu ...

andske civilizacije

andske civilizacije, naziv za kulture južnoameričkih Indijanaca na području Anda i peruanske obale u ...

Bakunjin, Mihail Aleksandrovič

Bakunjin (Bakunin) [baku'n’in], Mihail Aleksandrovič, ruski revolucionar i politički pisac (Prjamuhino, ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Chimú

Chimú [čimu'], autohtono stanovništvo primorskoga područja sr. Anda (Peru), preteče Inka. Nosioci kulture ...

Cifrić, Ivan

Cifrić, Ivan, hrvatski sociolog (Petrijevci kraj Valpova, 22. I. 1946 – Zagreb, 23. XI. 2018). Doktorirao ...

Cobbett, William

Cobbett [kɔ'bit], William, britanski publicist i političar (Farnham, 9. III. 1763 – Normandy, 18. VI. 1835). ...

Demetrović, Eugen

Demetrović, Eugen, hrvatski novinar, izdavač i političar (Jastrebarsko, 6. II. 1880 – Zagreb, 4. IV. 1934). ...

Demirel, Süleyman

Demirel [~re'l], Süleyman, turski političar (İslamköy, pokrajina Isparta, 1. XI. 1924 – Ankara, 17. VI. 2015). ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

(1)  2  3  4