Upit separacija, pronađeno natuknica: 8

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...

hidrogram

hidrogram (hidro- + -gram), grafički prikaz protoka vode u vremenu. Hidrogram ili hod protoka dobije ...

izmjenjivač iona

izmjenjivač iona, u vodi netopljiva tvar, prirodna ili sintetska, koja ione iz vlastite strukture može ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

nuklearno oružje

nuklearno oružje, oružje za masovno uništavanje s razarajućim djelovanjem za koje se koristi energija ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

separatizam

separatizam (prema separacija), pokret koji teži steći samostalnost odvajanjem od neke postojeće organizacije, ...

višebojni tisak

višebojni tisak, tiskovna reprodukcija višetonskoga, višebojnog izvornika (izvornik u boji), otiskivanjem ...