Upit sferna geometrija, pronađeno natuknica: 5

sferna geometrija

sferna geometrija, geometrija na sferi, dio stereometrije. Najkraća spojnica dviju točaka na sferi uvijek ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

sfera

sfera (grč. σφαῖρα: kugla; lopta). 1. U matematici, kuglina ploha, skup točaka u prostoru koje su jednako ...

neeuklidske geometrije

neeuklidske geometrije, svi geometrijski sustavi koji se izborom aksioma razlikuju od euklidske geometrije ...