Upit signum, pronađeno natuknica: 8

signum

signum (latinski: znak), u antičkom Rimu, znak raspoznavanja, pripadnosti, podrijetla, autorstva, vlasništva ...

Ana Perena

Ana Perena (latinski Anna Pĕrenna [a'n:a pere'n:a], stariji oblik Pĕranna), u rimskoj mitologiji, božica ...

Avijen, Rufije Fest

Avijen, Rufije Fest (latinski Rufius Festus Avienus [ru:'fi·us fe:'stus awi·e:'nus]), rimski didaktični ...

bucintoro

bucintoro [bučintɔ:'ro] (od grč. βοῦς: vol, u srednjovj. značenju: velik + lat. centaurus: centaur; ...

isprava

isprava. 1. U procesnome pravu, predmet (pismeni akt) na kojem su pismom zabilježene neke misli koje ...

manipul

manipul (lat. manipulus: rukovet, svežanj), starorimska voj. postrojba od 200 pješaka, trećina kohorte. ...

notarijat

notarijat (srednjovj. lat. notariatus), ustanova koja se razvila u srednjem vijeku i traje do danas ...

potpis

potpis (subscriptio), sastavnica zaključnoga dijela isprave (eschatocollum) kao jedan od načina osnaživanja ...