Upit silnice, pronađeno natuknica: 14

silnice

silnice, zamišljene crte, sa strelicama ili bez njih, kojima se predočuju različita svojstva fizikalnih ...

ekvipotencijalne plohe

ekvipotencijalne plohe (ekvi- + potencijal), zamišljene plohe koje obuhvaćaju sve točke u prostoru u ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Frankapan

Frankapan (Frankopan), hrvatski plemićki rod. Do XV. st. nazivaju se knezovima Krčkima, pa Modruškima, ...

Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

ilirizam

ilirizam, hrvatski književni, kulturni i politički pokret (→  hrvatski narodni preporod) od početka 1830-ih ...

iskaz

iskaz (lat. enuntiatio, praedicatio). 1. U filozofiji jezika i logici označava jezično oblikovani sud ...

magnet

magnet (lat. magnes, genitiv magnetis < grč. Μαγνῆτıς λίϑος: kamen iz Magnezije), svako tijelo koje ...

(1)  2