Upit simetrala, pronađeno natuknica: 5

simetrala

simetrala (prema simetrija), skup točaka ravnine (pravac ili zraka) s obzirom na koji je neki skup točaka ...

dužina

dužina, u geometriji, dio pravca omeđen dvjema točkama uključujući i njih, odnosno ravnocrtna spojnica ...

Eulerov pravac

Eulerov pravac [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru koji je 1765. dokazao da su za svaki trokut težište, ortocentar ...

hiperbola

hiperbola (grč. ὑπερβολή: prebacivanje; pretjerivanje). 1. Termin antičke retorike za figuru kojom ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...