Upit singularia tantum, pronađeno natuknica: 1

singularia tantum

singularia tantum (latinski: [imenice] samo u jednini; latinski singularia je množina srednjeg roda ...