Upit singularitet, pronađeno natuknica: 6

singularitet

singularitet (njem. Singularität < kasnolat. singularitas: jedinstvo; posebnost). 1. U matematici →  analitička ...

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

Laurent, Pierre Alphonse

Laurent [loʀ8118'], Pierre Alphonse, francuski matematičar i fizičar (Pariz, 18. VII. 1813 – Pariz, 2. IX. 1854). ...

Penrose, Roger

Penrose [pe'nrəuz], Roger, engleski matematičar, fizičar i filozof znanosti (Colchester, 8. VIII. 1931). ...

singularna točka

singularna točka (lat. singularis: jedini), u diferencijalnoj geometriji, točka u kojoj funkcija, postaje ...

svemir

svemir, sveukupnost svih čestica i energija sadržanih u prostoru i vremenu. Objektivni svemir fizički ...