Upit singularna točka, pronađeno natuknica: 7

singularna točka

singularna točka (lat. singularis: jedini), u diferencijalnoj geometriji, točka u kojoj funkcija, postaje ...

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

čvor

čvor. 1. Općenito, kvrga, zadebljanje koje nastaje širenjem, uvraćanjem, spletanjem neke vlaknaste ...

Neilova parabola

Neilova parabola [ni:'l~], algebarska ravninska krivulja, u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ...

šiljak

šiljak, vrlo oštar vrh. U matematici, kraj vektora, ili jedna od singularnih točaka u kojima graf funkcije ...

točka

točka. 1. Interpunkcijski znak koji se u suvremenim ortografijama europske tradicije koristi za razdvajanje ...

singularitet

singularitet (njem. Singularität < kasnolat. singularitas: jedinstvo; posebnost). 1. U matematici →  analitička ...