Upit sinonimi, pronađeno natuknica: 23

sinonimi

sinonimi (prema grč. συνώνυμος: istoimen, koji je istoga imena). 1. U lingvistici, termin koji se odnosi ...

ažio

ažio (francuski agio; talijanski aggio), iznos za koji je tečajna vrijednost novca ili novčanog znaka ...

biskupija

biskupija (dijeceza), u crkvenoj organizaciji, teritorij kojim upravlja biskup. Naziva se prema mjestu ...

crtica (književnost)

crtica, kratki prozni žanr pisan pretežito tijekom druge polovice XIX. st. Za potrebe generičnih razvrstavanja ...

Dekaris, Vjekoslav

Dekaris, Vjekoslav, hrvatski veterinar, bakteriolog (Trogir, 6. X. 1909 – Pariz, 25. XI. 1971). Diplomirao ...

derogacija

derogacija (lat. derogatio, od derogare: opozvati, dokinuti), ukinuće jednoga dijela ranije donesenoga ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

epikontinentalni pojas

epikontinentalni pojas (epi- + kontinent), objekt međunar. prava koji obuhvaća morsko dno i podzemlje ...

fekonditet

fekonditet (franc. fécondité < lat. fecunditas: plodnost, rodnost). 1. U demografiji, fiziološka plodnost, ...

gotica

gotica, latinično pismo kasnoga sr. vijeka. Počelo se razvijati u XI. st. u sjev. Francuskoj iz karolinške ...

(1)  2  3