Upit sinoptička evanđelja, pronađeno natuknica: 3

sinoptička evanđelja

sinoptička evanđelja (prema grč. συνοπτιϰός: koji ima sveobuhvatan pogled), naziv za prva tri evanđelja: ...

Bartolomej, sv.

Bartolomej, sv. (aramejski bar Tholmaj: sin Tolmajev, grč. Βαρϑολομαĩος, Bartholomaĩos). Jedan od dvanaest ...

evanđelje

evanđelje (kasnolat. evangelium < grč. εὐαγγέλıον: radosna, dobra vijest). 1. U kršćanstvu, Isusovo ...