Upit sintagmatski odnosi, pronađeno natuknica: 7

sintagmatski odnosi

sintagmatski odnosi, u strukturalnoj lingvistici, termin koji označuje odnose u kojima jezične jedinice ...

jezik

jezik (lat. lingua). 1. Organ većine kralježnjaka nastao kao neparno zadebljanje dna usne šupljine; ...

leksikologija

leksikologija (grč. λεξıϰός: koji se tiče riječi + -logija), jezikoslovna disciplina koja proučava leksički ...

paradigmatski odnosi

paradigmatski odnosi, virtualni odnosi između različitih jedinica jezika koje pripadaju istomu morfosintaktičkomu ...

Saussure, Ferdinand de

Saussure [sosy:'ʀ], Ferdinand de, švicarski lingvist (Ženeva, 6. XI. 1857 – Vufflens-le-Château, kanton ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...