Upit sinusitis, pronađeno natuknica: 4

sinusitis

sinusitis (sinus + -itis), upala paranazalnih sinusa, česta komplikacija hunjavice ili gripe (influence). ...

halitoza

halitoza (lat. halitus: zadah + -oza), neugodan zadah iz usta. Najčešće ga uzrokuju promjene u usnoj ...

respiratorna bolest peradi, kronična

respiratorna bolest peradi, kronična, uobičajeni naziv za dišnu bolest u pilića i kokoši te za zaraznu ...

streptokoki

streptokoki (znanstv. lat. Streptococcus, od grč. στρεπτός: pleten, sukan + ϰόϰϰος: zrno, koštica), ...