Upit sinusoida, pronađeno natuknica: 9

sinusoida

sinusoida (sinus + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = sin x jednadžba u pravokutnom ...

asimptota

asimptota (grč. ἀσύμπτωτος: koji se ne sastaje), pravac kojemu se neka krivulja sve više približava ...

graf funkcije

graf funkcije (grč. γραφή: opis), grafički prikaz toka i svojstva neke matematičke funkcije, zbog svoje ...

kosinusoida

kosinusoida (kosinus + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = cos x jednadžba u pravokutnome ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

periodična funkcija

periodična funkcija, funkcija kojoj se vrijednost ponavlja u određenim intervalima. S promjenom argumenata ...

tjeme krivulje

tjeme krivulje, svaka od točaka neke krivulje u kojima njezina zakrivljenost ima maksimum. Tako npr. ...

transcendentna krivulja

transcendentna krivulja, krivulja kojoj jednadžba sadrži transcendentne funkcije, npr. Arhimedova spirala, ...

trigonometrijska funkcija

trigonometrijska funkcija, periodična funkcija kutne varijable određene položajem točke na brojevnoj ...