Upit sitotisak, pronađeno natuknica: 7

sitotisak

sitotisak, tehnika plošnoga tiska protiskivanjem boje kroz tiskovnu formu, kojoj su tiskovni elementi ...

grafika

grafika (grčki γραφıϰή: slikarska umjetnοst). 1. U likovnim umjetnostima skupni naziv za tehničke postupke ...

plakat

plakat (njem. Plakat < niz. plakkaat < franc. placard), oblik vizualne komunikacije, slikovno-tekstualna ...

reprodukcija

reprodukcija (re- + produkcija). 1. Izradba, izvedba kojom se nastoji postići što veća sličnost s izvornikom ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

tekstilni tisak

tekstilni tisak, nanošenje bojila na tekstilije po određenim uzorcima (šare, dezen). Najčešće se tiska ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...