Upit skolastika, pronađeno natuknica: 19

skolastika

skolastika (srednjovjekovni latinski scholastica, od latinskog scholasticus: školski < grčki σχολαστιϰός: ...

apodiktičan

apodiktičan (grčki ἀποδεıϰτıϰός: dokazni). 1. U običnu govoru: odrješit, odlučan, izražen s punom uvjerenošću, ...

ars magna

ars magna [~ ma:'~] (latinski: veliko umijeće), metoda otkrivanja istine, nazvana po djelu Ars magna ...

benediktinci

benediktinci, katolički monaški red, osnovao ga je sv. Benedikt iz Nursije 529. u Montecassinu i dao ...

ekonomske doktrine

ekonomske doktrine, ekonomska naučavanja nastala tijekom povijesti na osnovi znanstvenih spoznaja i ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

estetika

estetika (grčki αἰσϑητıϰή /τέχνη/: umijeće zapažanja, prema ἀίσϑησıς: osjetilna zamjedba i αἰσϑάνομαı: ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

impresija

impresija (latinski impressio), dojam, osjetilni dojam, osjet, utisak; u filozofiji, izravni, primarno ...

katolicizam

katolicizam (prema crkv. lat. catholicus < grč. ϰαϑολıϰός: sveopći), vjeroispovjedni sustav Katoličke ...

(1)  2