Upit slabo međudjelovanje, pronađeno natuknica: 10

slabo međudjelovanje

slabo međudjelovanje, temeljno međudjelovanje između kvarkova i leptona, jedna od četiriju temeljnih ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

međudjelovanje

međudjelovanje (interakcija), u fizici, utjecaj jednoga fizikalnoga sustava na drugi koji dovodi do ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...

ujedinjenje sila

ujedinjenje sila, znanstveni program istraživanja sastavljen po uzoru na ujedinjenje električnih i magnetskih ...

vremenski obrat

vremenski obrat, promjena predznaka vremenske koordinate u klasičnoj fizici i nerelativističkoj kvantnoj ...

feromagnetizam

feromagnetizam (fero- + magnetizam), pojava snažnog magnetiziranja pojedinih tvari, tzv. feromagnetika: ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

(1)