Upit sladila, umjetna, pronađeno natuknica: 4

sladila, umjetna

sladila, umjetna, sve dopuštene, sintetski dobivene tvari (saharin, aspartam, ciklamati, acetosulfam, ...

saharin

saharin (engl. saccharin, prema lat. saccharum < grč. σάϰχαρον: šećer) →  sladila, umjetna ...

jogurt

jogurt (tur. yoğurt: usireno mlijeko, prema yoğun: stvrdnut, zgusnut), namirnica dobivena nadziranim ...

pića

pića, tekućine koje zadovoljavaju ljudsku potrebu za vodom i tekućom hranom, utažuju žeđ ili pružaju ...