Upit slikarstvo, pronađeno natuknica: 434

slikarstvo

slikarstvo, grana likovnih umjetnosti u kojoj se bojom i linijom na plošnoj podlozi daje prikaz stvarnih ...

slikarstvo obojenoga polja

slikarstvo obojenoga polja (engl.: colour-field painting [kʌ'lə fi:ld pẹi'ntiŋ]), naziv za slikarstvo ...

slikarstvo tvrdoga ruba

slikarstvo tvrdoga ruba (engleski hard-edge painting [hα:d e62721 pẹi'ntiŋ]), poseban oblik slikarstva obojenoga ...

akcijsko slikarstvo

akcijsko slikarstvo (engleski action painting [æ'kšən pẹi'ntiŋ]), slikarska praksa američkih apstraktnih ...

analitičko slikarstvo

analitičko slikarstvo →  primarno slikarstvo ...

iluzionističko slikarstvo

iluzionističko slikarstvo ili arhitekturalno slikarstvo, naziv za zidno slikarstvo u kojem se s pomoću ...

metafizičko slikarstvo

metafizičko slikarstvo (talijanski pittura metafisica), smjer u slikarstvu XX. stoljeća koji se odlikuje ...

primarno slikarstvo

primarno slikarstvo (analitičko, fundamentalno, elementarno slikarstvo), smjer u suvremenome slikarstvu ...

zidno slikarstvo

zidno slikarstvo, vrsta slikarstva koje se izvodi na zidu ili stropu građevine; izravno je vezano uz ...

Abstraction-Création

Abstraction-Création [abstʀaksj61533' kʀe·asj61533'] (francuski: apstrakcija-kreacija), umjetničko udruženje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|