Upit slobodna trgovina, pronađeno natuknica: 17

slobodna trgovina

slobodna trgovina, pojam u ekonomskoj znanosti koji označava potpuno neometan protok dobara i usluga ...

Boisguillebert, Pierre le Pesant, sieur de

Boisguillebert (Boisguilbert) [bwagijbε:'ʀ; bwagilbε:'ʀ], Pierre le Pesant, sieur de, francuski ekonomist ...

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (engl. European Free Trade Association, akronim EFTA), europska ...

merkantilizam

merkantilizam (franc. mercantilisme, prema mercantile < tal. mercantile: trgovački), naziv za doktrinu ...

Misselden, Edward

Misselden [mi'səldən], Edward, engleski trgovac i ekonomist (?, 1608 – ?, 1654). Jedan od vodećih predstavnika ...

Turgot, Anne Robert Jacques

Turgot [tyʀgọ'], Anne Robert Jacques, francuski državnik i ekonomist (Pariz, 10. V. 1727 – Pariz, 20. III. 1781). ...

Brettonwoodska konferencija

Brettonwoodska konferencija [bre'tənwuds~], međunarodna konferencija predstavnika 44 države održana ...

Dubai

Dubai [dubại'] (Dubayy), emirat u sastavu Ujedinjenih Arapskih Emirata, drugi po veličini; 3855 km2 , ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

Gibraltar

Gibraltar (arapski Jabal Tariq i Ǧabal Ṭāriq: Tarikovo brdo), britanski prekomorski teritorij, s istoimenim ...

(1)  2