Upit sluh, pronađeno natuknica: 26

sluh

sluh, osjet kojim se zamjećuju zvukovi i tumači njihovo značenje. Temelji se na prijenosu titraja, izazvanih ...

akustičan

akustičan (grč. ἀϰουστıϰός). 1. Koji se odnosi na sluh, slušni; akustični osjeti, slušni osjeti. 2. ...

apsolutan

apsolutan (lat. absolutus). 1. Koji nije ničim umanjen, uvjetovan ili ograničen; posvemašnji, potpun, ...

Bošković-Stulli, Maja

Bošković-Stulli, Maja, hrvatska istraživačica usmene književnosti (Osijek, 9. XI. 1922 – Zagreb, 14. VIII. 2012). ...

gentamicin

gentamicin (engl. gentian violet: ljubičasto kao gencijan + grč. μύϰης: gljiva, plijesan), aminoglikozidni ...

gerijatrija

gerijatrija (grč. γέρων: starac + -ijatrija), grana medicine koja se bavi proučavanjem, liječenjem i ...

hipotireoza

hipotireoza (hipo-1 + grč. ϑυρεός: štit + -oza), stanje koje nastaje kao posljedica nedovoljne sinteze ...

Home, Henry

Home [h61595um], Henry (lord Kames), škotski filozof (Kames, 1696 – Edinburgh, 27. XII. 1782). Bio sudac ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

mačka, domaća

mačka, domaća (Felis silvestris catus ili Felis domestica), domaća životinja udomaćena pripitomljivanjem ...

(1)  2  3