Upit smicanje, pronađeno natuknica: 6

smicanje

smicanje, smik ili posmik, opterećenje čvrstoga tijela silama koje djeluju u ravnini nekoga presjeka ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

deformacija

deformacija (lat. deformatio: izobličenje, nagrđivanje). 1. Promjena oblika, odnosno sadržaja materijalne ...

naprezanje

naprezanje. 1. Opiranje tijela djelovanju opterećenja koje dovodi do privremene (elastične) ili stalne ...

tkanine

tkanine, plošni tekstilni proizvodi dobiveni isprepletanjem dvaju sustava niti pod pravim kutom i po ...

tlo

tlo, rastresiti površinski sloj Zemljine kore, samostalna prirodna tvorevina i istodobno proizvodno ...