Upit smjer, pronađeno natuknica: 516

smjer

smjer, dio opisa položaja, gibanja ili vektorske fizikalne veličine koji ne ovisi o prostornoj udaljenosti, ...

Abul Atahija

Abul Atahija (arapski Abū ’l-‘Atāhiya [a'bu:l 63308ata:'62672ija]; pravo ime Abū Ishāq Ismā‘īl ibn al-Qāsim ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Agramer Zeitung

Agramer Zeitung [a:'graməɹ cại'tuŋ], novine koje su izlazile od 1826. u Zagrebu, dvaput tjedno, u početku ...

agresivnost

agresivnost (prema agresija, po uzoru na njem. Aggressivität). 1. Nasilnost i nasrtljivost u ponašanju; ...

akademije umjetničke

akademije, umjetničke, specijalne visoke škole za stručnu izobrazbu likovnih umjetnika (slikara, kipara, ...

akulturacija

akulturacija (engl. acculturation, prema culture: kultura), u sociologiji, proces u kojem članovi jedne ...

aleksandrizam

aleksandrizam, filozofski smjer renesansnog aristotelizma, dobio ime po komentatoru Aristotela Aleksandru ...

Alfrink, Bernard Jan

Alfrink [α'lfriŋk], Bernard Jan, nizozemski kardinal, teolog (Nijekerk, Utrecht, 5. VI. 1900 – Zeist, ...

alpinizam

alpinizam (franc. alpinisme, prema alpin < lat. Alpinus: alpski), uspinjanje na visoke planinske vrhove ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|