Upit socijalna pedagogija, pronađeno natuknica: 3

socijalna pedagogija

socijalna pedagogija, pedagoška disciplina koja povezuje različite funkcionalne odgojne utjecaje u svrhu ...

Natorp, Paul

Natorp [na:'tɔrp], Paul, njemački filozof (Düsseldorf, 24. I. 1854 – Marburg, 17. VIII. 1924). Profesor ...

andragogija

andragogija (andr- + -agogija), znanstvena disciplina koja se bavi izobrazbom i učenjem odraslih. Naziv ...