Upit sociologija, pronađeno natuknica: 102

sociologija

sociologija (socio- + -logija), znanost o društvu, osobito njegovoj strukturi i dinamici, u rasponu ...

Sociologija sela

Sociologija i prostor, časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnoga razvoja, pokrenut 1963. ...

Sociologija i prostor

Sociologija i prostor → sociologija sela ...

sociologija književnosti

sociologija književnosti, vrsta proučavanja književnosti koja se bavi istraživanjem odnosa književnog ...

sociologija prava

sociologija prava, sociološka disciplina koja se bavi pravom kao zasebnim područjem društv. života. ...

Aron, Raymond

Aron [aʀ61533'], Raymond, francuski sociolog, filozof i politički teoretičar (Pariz, 14. III. 1905 – Pariz, ...

Balandier, Georges

Balandier [bal8118djẹ'], Georges, francuski sociolog, antropolog i etnolog (Aillevillers, Haute-Saône, ...

Bastide, Roger

Bastide [basti'd], Roger, francuski sociolog i antropolog (Nîmes, 1. IV. 1898 – Maisons-Laffitte, 1974). ...

Beck, Ulrich

Beck [bεk], Ulrich, njemački sociolog (Stolp, danas Słupsk, Poljska, 15. V. 1944 – Berlin, 1. I. 2015). ...

Berger, Peter Ludwig

Berger [bə:'ɹgəɹ], Peter Ludwig, američki sociolog austrijskog podrijetla (Beč, 17. III. 1929 – Brookline, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >