Upit soli, pronađeno natuknica: 534

Soli

Soli, srednjovjekovno bosansko područje (oblast) i županija na prostoru sjeveroistočne Bosne sa središtem ...

soli

soli, kemijski spojevi koji nastaju zamjenom vodikova atoma u nekoj kiselini atomom metala. To su pretežito ...

diazonijeve soli

diazonijeve soli, bezbojni diazo-spojevi koji sadrže anione (X) anorganskih kiselina, najčešće kloride, ...

ius soli

ius soli [ju:s so'li:] (lat.: pravo tla), načelo područja, jedno od načela stjecanja državljanstva po ...

abortivi

abortivi (lat. abortivus: prerano rođen), sredstva kojima se izaziva prekid trudnoće. Podražuju maternicu ...

acetati

acetati (acet- + lat. sufiks -at[us]), soli ili esteri octene kiseline, npr. natrijev acetat, CH3COONa, ...

adstringencije

adstringencije ili adstringensi (lat. adstringens: koji steže), sredstva koja stežu tkivo. Najčešće ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

Agrigento

Agrigento [agri62721ε'nto] (do 1927. Girgenti [62721ir62721ε'nti]), grad i upravno središte istoimene pokrajine, ...

albumini

albumini (kasnolat. albumen: bjelanjak, bjelance), tradicionalni naziv za jednostavne (nekonjugirane) ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|