Upit spreg sila, pronađeno natuknica: 6

spreg sila

spreg sila (par sila), dvije sile F i –F koje su međusobno paralelne, suprotno usmjerene, jednake po ...

hvatište

hvatište, dio oružja ili oruđa koji se drži pri rukovanju. 1. U matematici, početna točka usmjerene ...

precesija

precesija (kasnolatinski praecessio, prema klasičnom latinskom praecedere: ići naprijed). 1. Pravilna ...

statika

statika (prema grčkom στατιϰὴ [τέχνη]: znanost o ravnoteži, od στατιϰός: koji zaustavlja), grana mehanike ...

torzija

torzija (kasnolat. torsio: uvrtanje, uvijanje). 1. U mehanici, opterećenje tijela kada oko neke njegove ...

stabilnost

stabilnost (prema stabilan < latinski stabilis: čvrst), svojstvo nekoga fizikalnog sustava da održava ...