Upit starocrkvenoslavenski jezik, pronađeno natuknica: 13

starocrkvenoslavenski jezik

starocrkvenoslavenski jezik, najstariji slavenski književni jezik nastao prevođenjem grčkih crkvenih ...

ćirilica

ćirilica, jedna od dviju slavenskih azbuka. Za razliku od glagoljice, ćirilica je opstala kao službeno ...

Durnovo, Nikolaj Nikolajevič

Durnovo [durnavo'], Nikolaj Nikolajevič (Nikolaevič), ruski slavist (Moskva, 4. XI. 1876 – Sandarmoh, ...

Fortunatov, Filip Fjodorovič

Fortunatov [fərtuna'təf], Filip Fjodorovič (Filipp Fëdorovič), ruski lingvist (Vologda, 12. I. 1848 ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Karaman, Matej

Karaman, Matej, hrvatski pisac, zadarski nadbiskup (Split, 6. VI. 1700 – Zadar, 7. V. 1771). Školovao ...

Kuljbakin, Stepan Mihajlovič

Kuljbakin (Kul’bakin) [kul’ba'k’in], Stepan Mihajlovič, ruski jezikoslovac, slavist (Tbilisi, 9. VIII. 1873 ...

staroslavensko bogoslužje

staroslavensko bogoslužje, bogoslužje na starocrkvenoslavenskom jeziku od IX. st. do najnovijega doba; ...

tipik

tipik (biz. grč. τυπιϰóν od grč. τυπιϰός: primjeren) ili ustav, u bizantskome obredu, bogoslužna knjiga ...

Ułaszyn, Henryk

Ułaszyn [uła'š616n], Henryk, poljski jezikoslovac (Lechaczycha, Ukrajina, 19. I. 1874 – Łódź, 23. V. 1956). ...

(1)  2