Upit status, pronađeno natuknica: 761

status

status (lat.: stanje), položaj ili mjesto u društvenoj strukturi kojemu pripadaju određena prava i dužnosti. ...

status nascendi

status nascendi [sta'~ nasce'ndi:] (lat.: čas rađanja), početno stanje; in statu nascendi: u nastajanju. ...

status quo

status quo [sta'~ kuo:] (lat., skraćeno od status quo ante: stanje kao prije), izraz kojim se označuje ...

Abbas, Mahmud

Abbas, Mahmud (arapski Maḥmūd ‘Abbās [63308ab:a:'s]), palestinski političar (Safed, Palestina, danas u Izraelu, ...

Aberdeen

Aberdeen [æbədi:'n] (škotski Aiberdeen [εbərdi'n]), grad i luka u sjeveroistočnoj Škotskoj, na utoku ...

Abhazija

Abhazija, autonomna republika u sastavu Gruzije; 8640 km2, 240 705 st. (2011; 525 061 st., 1989). Leži ...

A Coruña

A Coruña [akoru'ńa] (galješki) ili La Coruña [lakoru'ńa] (španjolski), najveći grad i luka u istoimenoj ...

Adams, Ansel Easton

Adams [æ'dəmz], Ansel Easton, američki fotograf (San Francisco, 20. II. 1902 – Monterey, California, ...

Agrigento

Agrigento [agri62721ε'nto] (do 1927. Girgenti [62721ir62721ε'nti]), grad i upravno središte istoimene pokrajine, ...

Akerman, Chantal

Akerman [akεʀmaʹn], Chantal (Anne), belgijska filmska redateljica, videoumjetnica i književnica (Bruxelles, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|