Upit status quo, pronađeno natuknica: 12

status quo

status quo [sta'~ kuo:] (lat., skraćeno od status quo ante: stanje kao prije), izraz kojim se označuje ...

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

austro-turski ratovi

austro-turski ratovi (XVI–XVIII. st.), ratovi vođeni između Habsburgovaca i Osmanlija između 1529–1791. ...

in statu quo ante

in statu quo ante ili in statu quo [~ sta'tu: kuo: a'nte] (lat.), u prethodnome stanju, bez promjene. ...

Laibach

Laibach [la'jbah], slovenska glazbena i umjetnička (multimedijska) skupina, utemeljena 1980. u Trbovlju. ...

ravnoteža sila

ravnoteža sila (engl. balance of power), u politici, načelo prema kojemu između država (na određenom ...

reforma

reforma (njem. Reform ili franc. réforme, prema lat. reformare: preobraziti, preinačiti). 1. Znatnije ...

Sudan (država)

Sudan (As-Sūdān; Republika Sudan/Ǧumhūriyyat as-Sūdān), država u sjeveroistočnome dijelu Afrike, između ...

Svištovski mir

Svištovski mir, mirovni ugovor sklopljen 4. VIII. 1791. između Habsburške Monarhije i Osmanskoga Carstva, ...

(1)  2