Upit stereokamera, pronađeno natuknica: 1

stereokamera

stereokamera (stereo- + kamera), fotografski aparat s dvama jednakim objektivima, udaljenima najčešće ...