Upit stereoskop, pronađeno natuknica: 4

stereoskop

stereoskop (stereo- + -skop), optički aparat koji dvije ravne slike (fotografije) istoga predmeta kombinira ...

Brewster, David

Brewster [bru:'stə], David, škotski fizičar (Jedburgh, 11. XII. 1781 – Allerby, 10. II. 1868). Diplomirao ...

stereokamera

stereokamera (stereo- + kamera), fotografski aparat s dvama jednakim objektivima, udaljenima najčešće ...

Wheatstone, Charles

Wheatstone [ʍi:'tstən], Charles, engleski fizičar i izumitelj (Gloucester, 6. II. 1802 – Pariz, 19. X. 1875). ...