Upit stohastički proces, pronađeno natuknica: 1

stohastički proces

stohastički proces (grč. στοχαστιϰός: koji pogađa), proces koji u sebi sadržava elemente neuređenosti ...