Upit stratigrafija, pronađeno natuknica: 6

stratigrafija

stratigrafija (lat. stratum: pokrivač + -grafija), grana geologije koja proučava sedimentne stijene ...

ekostratigrafija

ekostratigrafija (eko- + stratigrafija), stratigrafija temeljena na ekologiji živućih oblika; stratigrafska ...

Jelaska, Vladimir

Jelaska, Vladimir, hrvatski geolog (Solin, 18. VII. 1936). Diplomirao (1962), magistrirao (1971) i doktorirao ...

Karanovo

Karanovo [kara'~], selo u bugarskoj Trakiji, sjeverozapadno od Nove Zagore. Jedno od najvećih prapovijesnih ...

Sokač, Branko

Sokač, Branko, hrvatski geolog (Tivat, Crna Gora, 27. V. 1933). Studij geologije završio je 1956. na ...

tomografija

tomografija (grč. τoμή: rezanje + -grafija), radiološka metoda snimanja organa ili dijela tijela u nizu ...