Upit stratus, pronađeno natuknica: 6

stratus

stratus (od lat. stratus: prostrt), međunarodna kratica St, jednolični, sivi, slojeviti oblak niske ...

altostratus

altostratus (lat. altus: visok + stratus), međunarodna kratica As, srednje visoki oblak u obliku prostrana ...

cirostratus

cirostratus (cirus + stratus), međunarodna kratica Cs, visoki tanki mliječnobijeli oblak koji potpuno ...

nimbostratus

nimbostratus (lat. nimbus: oblak + stratus: sloj, naslaga), međunarodna kratica Ns, bezoblični, tamnosivi ...

oblaci

oblaci, vidljive nakupine vodenih kapljica, ledenih kristala ili smjese kapljica i kristala, koje lebde ...

stratokumulus

stratokumulus (stratus + kumulus), međunarodna kratica Sc, niski, slojeviti, najčešće kišonosni oblak ...