Upit stupanj, pronađeno natuknica: 488

stupanj

stupanj. 1. Iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut (znak °), jednaka je tristošezdesetomu ...

Celzijev stupanj

Celzijev stupanj (kadšto stupanj Celzija ili celzij; engl. degree Celsius, franc. degré Celsius i dr., ...

stupanj djelovanja

stupanj djelovanja (znak η), fizikalna veličina koja opisuje djelotvornost stroja ili postrojenja, omjer ...

stupanj slobode

stupanj slobode, u mehanici, u užem smislu, svako gibanje tijela i sustava tijela koje je opisano neovisnom ...

Ballingov stupanj

Ballingov stupanj, jedinica areometarske ljestvice gustoće tekućine. Nazvan po austrijsko-češkom kemičaru ...

Bauméov stupanj

Bauméov stupanj ili bome (engl. Baumé degree, franc. degré Baumé i dr., po Antoineu Bauméu) (znak °Bé), ...

Brixov stupanj

Brixov stupanj ili briks, jedinica areometarske ljestvice gustoće koja pokazuje postotni udjel šećera ...

farenhajt

farenhajt, razgovorno Fahrenheitov stupanj →  fahrenheit, daniel gabriel ...

kvadratni stupanj

kvadratni stupanj (znak (°)2), astronomska mjerna jedinica za prostorni kut, izvan Međunarodnoga sustava ...

Reomirov stupanj

Reomirov stupanj →  réaumur, rené antoine ferchault de ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|