Upit sublimacija, pronađeno natuknica: 7

sublimacija

sublimacija (kasnolat. i srednjovj. lat. sublimatio, od lat. sublimare: uzvisiti, uzdignuti). 1. U ...

Debeljak, Aleš

Debeljak, Aleš, slovenski pjesnik, esejist i prevoditelj (Ljubljana, 25. XII. 1961 – Peračica, 29. I. 2016). ...

ergomanija

ergomanija ili laboromanija (ergo- ili lat. labor: rad + -manija), pretjerana potreba za radom. Ergomanija ...

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog ...

obrambeni mehanizmi

obrambeni mehanizmi, procesi kojima se ego štiti od zahtjeva ida. Svaki je obrambeni mehanizam sastavljen ...

para (fizika)

para, tvar u plinovitom agregatnom stanju na temperaturi nižoj od vrelišta ili na temperaturi koja je ...

Petrić, Frane

Petrić, Frane (Patritius, Patricius [pa:tri'ci∙us], Patrizzi, Franciscus), hrvatski filozof i polihistor ...