Upit sugestibilnost, pronađeno natuknica: 4

sugestibilnost

sugestibilnost (njem. Suggestibilität), podložnost sugestiji, sklonost prihvaćanju sugeriranih sadržaja. ...

deprivacija

deprivacija (de- + privacija). 1. U psihologiji, uskrata nečega za čime postoji potreba (npr. hrane, ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

placebo

placebo (latinski placebo: svidjet ću se), farmakološki nedjelotvorna i neškodljiva tvar (npr. kreda), ...