Upit sustav mjernih jedinica, pronađeno natuknica: 13

sustav mjernih jedinica

sustav mjernih jedinica, skup jedinica koje su u nekoj međusobnoj vezi, koje proistječu jedne iz drugih. ...

CGS-sustav

CGS-sustav, stari sustav mjernih jedinica, koji se upotrebljavao od 1881. do 1980. Osnovne su jedinice ...

Gaussov sustav jedinica

Gaussov sustav jedinica [gạus~], sustav mjernih jedinica koji je na temelju prijedloga C. F. Gaussa ...

Giorgi, Giovanni

Giorgi [62721o'r62721i], Giovanni, talijanski fizičar (Lucca, 27. XI. 1871 – Castiglincello, 19. VIII. 1950). ...

Međunarodni sustav jedinica

Međunarodni sustav jedinica (znak SI, prema franc. Système international d’unités), sustav mjernih jedinica, ...

Metarski sustav jedinica

Metarski sustav jedinica, uređeni skup mjernih jedinica, nastao u Francuskoj 1795. kako bi se stvorio ...

mjerni sustav

mjerni sustav. 1. Mjerna oprema (mjere, mjerila, mjerni uređaji i pribor) uređena za stanovito mjerenje. 2. ...

MKSA-sustav

MKSA-sustav ili Giorgijev sustav [62721o'r62721i~], sustav mjernih jedinica koji se osnivao na četirima osnovnim ...

Tehnički sustav

Tehnički sustav, sustav mjernih jedinica koji se zasnivao na jedinicama duljine metar, sile kilopond ...

angloameričke jedinice

angloameričke jedinice, skup vrlo raznolikih pojedinačnih mjernih jedinica ili jedinica nekoherentnih ...

(1)  2