Upit suveren, pronađeno natuknica: 24

suveren

suveren (franc. souverain < srednjovj. lat. superanus, prema lat. super: nad, preko, iznad), nositelj ...

Australija (država)

Australija ili Australski Savez (Australia/Commonwealth of Australia), savezna država na australskom ...

Babić, Ljubo

Babić, Ljubo, hrvatski slikar i povjesničar umjetnosti (Jastrebarsko, 14. VI. 1890 – Zagreb, 14. V. 1974). ...

Barbados

Barbados (Barbados), država na istoimenom otoku u Atlantskome oceanu, pripada Malim Antilima; obuhvaća ...

društveni ugovor

društveni ugovor. 1. U političkoj filozofiji, sporazum ili ugovor kojim slobodni pojedinci napuštaju ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Fallaci, Oriana

Fallaci [fal:a'či], Oriana, talijanska novinarka i književnica (Firenca, 29. VI. 1930 – Firenca, 15. IX. 2006). ...

faraon

faraon (grč. φαραώ, od staroegip. per-a’a: velika, uzvišena kuća), u staroj egipatskoj državi najprije ...

guverner

guverner (franc. gouverneur < lat. gubernator: upravitelj). 1. Izabrani poglavar uprave u saveznim ...

Hobbes, Thomas

Hobbes [hɔbz], Thomas, engleski filozof i politički teoretičar (Westport, 5. IV. 1588 – Hardwick Hall, ...

(1)  2  3