Upit svjetlosna jakost, pronađeno natuknica: 8

svjetlosna jakost

svjetlosna jakost (luminacijski intenzitet) (znak Is), jedna od sedam osnovnih fizikalnih veličina koja ...

Beerov zakon

Beerov zakon [be:'əɹ~] (prema njemačkom fizičaru Augustu Beeru, 1825–63), fizikalni zakon prema kojemu ...

jakost

jakost (intenzitet), mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina (→  jakost ...

lumen

lumen (lat.: svjetlost). 1. Mjerna jedinica (znak lm) svjetlosnoga toka, izvedena jedinica SI. Određen ...

objektiv

objektiv (prema srednjovj. lat. obiectivus: predmetan), leća ili sustav leća kroz koje zrake svjetlosti ...

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...

magnituda

magnituda (lat. magnitudo: veličina; jakost). 1. Broj standardnih jediničnih vrijednosti neke veličine. 2. ...

videokamera

videokamera (video + kamera), kamera koja elektroničkim uređajem za optoelektričku pretvorbu optičku ...