Upit svjetlosni tok, pronađeno natuknica: 12

svjetlosni tok

svjetlosni tok (luminacijski fluks) (znak Фs), fotometrijska fizikalna veličina koja opisuje snagu odaslanoga, ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna rasvjeta

električna rasvjeta, primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje.  U žaruljama svjetlost ...

fi

fi (grčki φεῖ, pheĩ, φῖ, phĩ; Φ, φ). 1. Dvadeset prvo slovo grčkog alfabeta, jedan od grafema koji ...

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

luks

luks (lat. lux: svjetlost) (lux; znak lx), mjerna jedinica osvjetljenja, izvedena jedinica SI. Određen ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...

sjaj

sjaj (luminoznost, snaga zračenja) (znak L), u astronomiji, energija koju zrači svemirski objekt (npr. ...

tok zračenja

tok zračenja (radijacijski fluks) (znak Ф), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje snagu odaslanoga, ...

videoprojektor

videoprojektor (video + projektor), uređaj koji sliku, primljenu iz televizijskoga prijamnika ili nekoga ...

(1)  2