Upit svojstva mora, pronađeno natuknica: 83

Albatross

Albatross, švedska oceanografska ekspedicija, nazvana po motornoj škuni Albatross na kojoj je plovila. ...

Ercegović, Ante

Ercegović, Ante, hrvatski algolog i oceanograf (Jesenice kraj Splita, 25. X. 1895 – Split, 25. IV. 1969). ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

alternativnost

alternativnost, u matematici, svojstvo neke binarne operacije; operacija ∗na skupu A je alternativna ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

Bošković, Ruđer Josip

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9